Cursus

coffee break, conference, women-1177540.jpg

Algemene leden vergadering (1 april 2023)

LOCATIE: Dorpshuis “Den Ham”ADRES: Burgemeester Hobolaan 18 te Zuilichem AANVANG: 13.00 uur   Opening door Voorzitter Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen Notulen A.L.V. d.d. 9 april 2022 Jaarverslag Secretaris 2022 Financieel overzicht 2022 en begroting 2023 Verslag Kascommissie 2021 bestaande uit Patricia van de Broek en Jos Robberts. Benoeming Kascommissie 2023 Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: …

Algemene leden vergadering (1 april 2023) Lees meer »