Cursus Ringmedewerker (april 2024)

LOCATIE: KC Waalwijk

AANVANG: 13.30 uur

 

In April 2024 gaat de VRN (Vereniging Ringmedewerkers Nederland) een cursus Ringmedewerker verzorgen bij de KC Waalwijk. Deze cursus zal worden gegeven. Op de woensdagmiddagen 10, 17 en 24 april Aanvang: 13.30 uur tot 15.30 uur.  Mevr. Myriam Arends zal als docent op te treden. De kosten voor deze cursus zijn € 50,00 inclusief syllabus en lidmaatschap VRN 2024. Bij het goed afsluiten van de opleiding krijgen de geslaagde cursisten een certificaat. 
 
Als u geïnteresseerden voor deze cursus kent, kunnen deze zich aanmelden bij de secretaris via het mailadres secretaris@ringmedewerkers.nl onder vermelding van de NAW-gegevens. Het benodigde cursusgeld kan worden overgemaakt naar de penningmeester van de VRN op rekeningnummer is NL73 INGB 0006 1601 46 t.n.v. Vereniging Ringmedewerkers Nederland onder vermelding van cursus Ringmedewerker Waalwijk 2024. 
 
Er kunnen maximaal 25 deelnemers deelnemen aan de cursus. VOL=VOL.