Cursus ringmedewerker (5,12 en 19 april 2023)

LOCATIE: Yuverta College
ADRES: Groene Zoom 398, 3315 LA Dordrecht

AANVANG: 13.30uur

 

In samenwerking met de Yuverta college Dordrecht gaat de VRN een cursus Ringmedewerker verzorgen. Deze cursus zal worden gegeven op de woensdagmiddagen 5,12 en 19 april 2023 (aanvang: 13.30 uur tot 15.30 uur). Dhr. Pascal Tyndall zal als docent optreden.

 

De kosten voor deze cursus zijn € 50,00 inclusief syllabus en lidmaatschap VRN 2023. Koffie, thee en water zijn gratis. Bij het goed afsluiten van de opleiding krijgen zij een certificaat. Als u geïnteresseerden voor deze cursus kent, kunnen deze zich aanmelden bij de secretaris via het mailadres secretaris@ringmedewerkers.nl onder vermelding van de NAW-gegevens.

 

Het benodigde cursusgeld kan worden overgemaakt naar de penningmeester van de VRN op rekeningnummer is NL73 INGB 0006 1601 46 tnv Vereniging Ringmedewerkers Nederland onder vermelding van cursus Ringmedewerker Dordrecht 2023. Er kunnen maximaal 25 deelnemers deelnemen aan de cursus. VOL=VOL.